kiito Photo shooting

sato (1)

 

sato (2)

 

photographer : Koichi Ota

hair : Katsuki Sato

model : Akari Mimura