kiito photo shooting


hair / tomohiko yamazaki

make / miku arai