kiito photo shooting

hair  / tomohiko yamazaki

make / chio nasu

model / julia