kiito 2017 spring collection

 

170208_miz_s_004

hair&make / maki mizoi

photo / so hasegawa